Poseta Nemačkog ambasadora

Predsednik skupštine opštine Vrnjačka Banja , Boban Đurović ugostio je 5. marta. 2014 godine ampasadora Nemačke gospodina Hajnca Vilhema. Tokom boravka ambasadora Nemačke u Vrnjačkoj Banji agencija za fizičko obezbeženje Salus Security je bila zadužena sa njegovu pratnju i sigurnost.

Comments are closed