SPASILAČKA SLUŽBA

 

U okviru agencije “Salus Security” posluje spasilačka služba , kao i spasilački klub “Salus” Vrnjačka Banja, koji je punopravni član Spasilačkog Saveza Srbije. U saradnji sa Udruženjem spasilaca na vodi Srbije ( USVS ) svake godine u mesecu maju organizujemo obuku i polaganje za nove spasioce, kao i obnovu licence.

Obuka se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela i to iz polja spasilaštva , kao i iz pružanja prve pomoći. Obuka traje 7 dana. Svaki spasilac koji uspešno završi kurs i polaganje testa, dobija diplomu o završenom kursu za spasioca ( izdaje Spasilački Savez Srbije ), sertifikat pružanja prve pomoći ( izdaje Zavod za hitnu medicinsku pomoć Republike Srbije ), kao i godišnju licencu za rad (  izdaje Spasilački Savez Srbije ).

SPASILAČKA SLUŽBA. Agencija Salus Security - fizičko obezbeđenje


.

 

Comments are closed